MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8

05-090 Raszyn

POLSKA


Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta

 tel.: 22 720 35 04

Dział Handlowy

 tel.: 22 720 49 88

Biuro

 tel.: 22 720 35 12

       fax: 22 846 29 26

koperta NAPISZ DO NASWIELKIE
WIETRZENIE MAGAZYNÓW

            
UWAGA !!!
W związku z inwentaryzacją majątku firmy w dniach: 28.11.2015 - 01.12.2015
wstrzymana będzie realizacja zamówień i wydawanie towarów
z magazynu
Medlab-Products Sp. z o.o.
- Za utrudnienia przepraszamy -

Medlab-Products Sp. z o. o., KRS 0000100180, Sąd Rejonowy M. St. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, RPiOOSEiE: E0001527WZBW, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN