KlawiszZSL2018

KlawiszMLVacuCol

MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o. 


ul. Gałczyńskiego 8

05-090 Raszyn

POLSKA


Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta

 tel.: 22 720 35 04

Dział Handlowy

 tel.: 22 720 49 88

Biuro

 tel.: 22 720 35 12

      fax: 22 846 29 26koperta NAPISZ DO NAS    

                  


Medlab-Products Sp. z o. o., KRS 0000100180, S±d Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, RPiOOSEiE: E0001527WBW, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN