folder produktowy                                        tabela współpracy końcówek z pipetami


MLPettePlus

                               TABELA WSPÓŁPRACY KOŃCÓWEK Z PIPETAMI

Medlab-Products Sp. z o.o., KRS 0000100180, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, Numer Rejestrowy 000033562, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN