Ulotka - pojemniki 30 i 60 ml                                                       Ulotka - pojemniki 120-140 ml


24_Pojemniki_2020

Medlab-Products Sp. z o.o., KRS 0000100180, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, Numer Rejestrowy 000033562, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN