Klauzula informacyjna

Strona główna  »  RODO  »  Klauzula informacyjna  W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w celu zapewnienia Państwa danym należytego bezpieczeństwa przesyłamy następujące informacje:


1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Medlab Products Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, 05-090, ul. Gałczyńskiego 8.


2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych. Można się z nim kontaktować pisemnie, telefonicznie pod numerem telefonu:
22 720 35 12 lub mailem: rodo@medlab-products.com.pl


3. Cel przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane w jednym z poniższych celów:
 - wypełnienie warunków umowy
 - przyjmowanie i składanie zamówień
 - przyjmowanie i przygotowanie zapytań ofertowych
 - świadczenie usług
 - korespondencja służbowa
 - rekrutacja


4. Odbiorca danych

Państwa dane mogę być w uzasadnionych przypadkach przekazywane do firm transportowych lub banku w celu prawidłowej realizacji podanych w punkcie 3 celów. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.


5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego spełnienia celów stawianych powyżej.


6. Zgoda na podanie danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowego spełnienia celów z punktu 3.


Jeżeli wyrażacie Państwo chęć otrzymywania informacji marketingowych o nowościach w ofercie handlowej, czasowych promocjach itp. prosimy o wyrażenie zgody (rodo@medlab-products.com.pl) o poniższej treści:


 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez administratora danych osobowych firmę Medlab Products Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn. Jednocześnie mam świadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia tej zgody. W celu jakiejkolwiek operacji z danymi skontaktuję się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres rodo@medlab-products.com.pl


7. Prawa

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.


Z poważaniem,
Zespół Medlab-Products Sp. z o.o. 

Medlab-Products Sp. z o.o., KRS 0000100180, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, Numer Rejestrowy 000033562, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN