Oferty pracy

Strona główna  »  Pracuj z nami  »  Oferty pracy  »  Pracownik ds. przetargów i ofert  

Matryca_zbiorcza_2016


Oferty pisemne z podaniem stanowiska i oczekiwań finansowych prosimy przesyłać:


e-mailem na adres:

 oferty.pracy@medlab-products.com.pl


pocztą na adres:

MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn k/Warszawy


lub osobiście dostarczyć do siedziby Firmy.

 

Matryca_zbiorcza_2016


Medlab-Products Sp. z o.o., KRS 0000100180, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, Numer Rejestrowy 000033562, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN