Materiały do pobrania (pdf)



       Folder produktowy                                      Tabela współpracy końcówek z pipetami

MLPette

TABELA WSPÓŁPRACY KOŃCÓWEK Z PIPETAMI

Medlab-Products Sp. z o.o., KRS 0000100180, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, Numer Rejestrowy 000033562, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN