Materiały do pobrania (pdf)       folder produktowy                                      tabela współpracy końcówek z pipetami

MLPette

TABELA WSPÓŁPRACY KOŃCÓWEK Z PIPETAMI

Medlab-Products Sp. z o. o., KRS 0000100180, S±d Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, RPiOOSEiE: E0001527WBW, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN