Produkty do pipetowania i dozowania cieczy


Data aktualizacji: 12.05.2017r.Zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy,a dostarczone wyroby mogą posiadać niewielkie zmiany w wyglądzie i kolorystyce.Podanie znaku CE przy tytule grupy wyrobów oznacza, że grupa ta zawiera między innymi wyroby medyczne zgodne z wymaganiami Dyrektywy 98/79/WE i Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. 2010r., Nr 107, poz. 679).
Wyroby te oznakowane są znakiem CE i zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z późn. zm. (art. 41 ust. 2, art. 146a), stawka podatku VAT dla tych wyrobów wynosi 8%.

Pozostałe wyroby w grupie, dla których stawka podatku VAT wynosi 23%, są wyrobami niemedycznymi.


Medlab-Products Sp. z o.o., KRS 0000100180, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, Numer Rejestrowy 000033562, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN