Zgłoszenie sprzętu do przeglądu/naprawy

Strona główna  »  Informacje użytkowe  »  Zgłoszenie sprzętu do przeglądu/naprawy  

Data aktualizacji: 07.12.2012r.                                                                                              pobierz formularz


 

Szanowni Państwo,

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu zakupionego w naszej firmie sprzętu prosimy w pierwszej kolejności o zapoznanie się z dołączoną do urządzenia Instrukcją Użytkowania i wykonanie opisanych w niej czynności.

Jeżeli pomimo wykonanych czynności sprzęt w dalszym ciągu nie będzie pracował prawidłowo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 720 35 12 wew. 161:

 

  • dla sprzętu, którego usterka nastąpiła w okresie gwarancyjnym, w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru sprzętu,
  • dla pozostałego sprzętu, w celu ustalenia możliwości i trybu naprawy (koszt dostarczenia i odebrania takiego sprzętu ponosi zamawiający usługę).

 

Przed przekazaniem sprzętu do przeglądu lub naprawy prosimy o wypełnienie w całości zamieszczonego formularza i dołączenie go do przekazywanego sprzętu.

Na opakowaniu zawierającym przekazywany sprzęt prosimy o umieszczenie wyraźnego napisu "DO SERWISU".

 

Spełnienie powyższych wymagań jest warunkiem przyjęcia przesyłki oraz przystąpienia do przeglądu lub naprawy.

 

Medlab-Products Sp. z o.o., KRS 0000100180, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, Numer Rejestrowy 000033562, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN