Dlaczego Medlab-Products?

Strona główna  »  O Firmie  »  Dlaczego Medlab-Products?  Dlaczego MEDLAB-PRODUCTS?firma

Jesteśmy doświadczoną i wciąż prężnie rozwijającą się firmą młodych ludzi.

Od 1990 roku skutecznie spełniamy coraz wyższe oczekiwania naszych Klientów. Dziś jesteśmy dostawcą dla ponad trzech czwartych krajowych laboratoriów diagnostyki medycznej oraz kilkuset laboratoriów naukowych, przemysłowych, ochrony środowiska i innych.

 

oferta

Naszym celem jest zaopatrywanie wszelkiego typu laboratoriów w drobny sprzęt i wyroby jednorazowego użytku.

Nasza oferta, obejmująca ponad 2000 produktów kierowana jest do wszelkiego typu laboratoriów, a więc zarówno medycznych jak i naukowych, przemysłowych, weterynaryjnych czy ochrony środowiska.


W skład naszej oferty wchodzą wyroby jednorazowe i sprzęt do:

- medycznej diagnostyki laboratoryjnej - do pobierania i badania krwi i moczu, badań mikrobiologicznych, histopatologicznych, cytologicznych, do transportu i przechowywania próbek i inny, niezbędny w codziennej pracy laboratoriów medycznych,

- zastosowań ogólnolaboratoryjnych - zlewki, kolby, naczynia miarowe, butelki laboratoryjne, probówki, tryskawki, lejki,  eksykatory, naczynka wagowe, probówki, statywy i koszyki do szkła laboratoryjnego niezbędne we wszelkiego typu laboratoriach,

- pipetowania i dozowania cieczy - biurety, pipetory i dozatory, pipety automatyczne, a także końcówki do pipet, pipety miarowe ze szkła oraz tworzyw sztucznych, pipety Pasteura ze szkła i polietylenu

oraz

- drobny zmechanizowany sprzęt laboratoryjny - mieszadła, wytrząsarki, wirówki, cieplarki oraz inny sprzęt według zamówień indywidualnych.

 

jakość

Jakość i niezawodność naszych produktów to podstawa filozofii naszego działania.

Dlatego też, wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają wymagania norm jakościowych, a wiele z nich produkowanych jest zgodnie z wymogami norm ISO 9000 bądź GMP.

Produkty, na które polskie przepisy nakładają taki obowiązek, posiadają atesty i świadectwa instytucji powołanych do atestacji i certyfikacji wyrobów laboratoryjnych i medycznych zgodnie z obowiązującymi w Polsce ustawami i przepisami.

Oferowane przez nas wyroby medyczne (MDD) i wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (IVD) spełniają wymogi dyrektyw unijnych 93/42/EWG lub 98/79/WE i oznakowane są znakiem CE.

Niezależnie od posiadania świadectw i atestów wszystkie partie wyrobów i towarów dopuszczone przez nas do sprzedaży poddawane są przez naszą komórkę kontroli jakości weryfikacji na zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi.

 

ceny

Jesteśmy konkurencyjni cenowo, oferując produkty najwyższej jakości po cenach niższych niż wielu innych dostawców.

Osiągnęliśmy to stosując najnowsze, wysoko wydajne technologie dla wyrobów przez nas produkowanych, a pozostałe towary sprowadzając bezpośrednio od ich wytwórców, unikając pośredników i negocjując bardzo niskie ceny.


obsługa Klienta

Mamy za cel dotarcie jak najbliżej Klienta i ułatwienie mu korzystania z naszej oferty.

Służy temu sieć Przedstawicieli Handlowych, którzy działając w naszym imieniu na terenie całego kraju docierają z naszą ofertą do najdalszych jego zakątków. Zawsze także znajdą Państwo dostawcę naszych produktów w swoim sąsiedztwie. Prowadzimy przyjazną i elastyczną politykę handlową dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego Klienta.

Oferowane przez nas, w ramach umów i składanych ofert, warunki handlowe oraz rabaty i ceny dostosowywane są do potrzeb i wielkości obrotów naszych Klientów. Zarówno tych dużych, takich jak duże laboratoria publiczne czy prywatne, bądź ich sieci, jak i tych małych i najmniejszych laboratoriów i praktyk lekarza rodzinnego.

Dzięki takiej polityce co roku liczba Klientów, którzy nam zaufali znacznie się powiększa.

Medlab-Products Sp. z o.o., KRS 0000100180, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, Numer Rejestrowy 000033562, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN