Oferty pracy

Strona główna  »  Pracuj z nami  »  Oferty pracy  »  Przedstawiciele Medyczno-Handlowi  

Matryca_zbiorcza_2016


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z podaniem stanowiska wraz z aktualnym miejscem zamieszkania lub możliwym miejscem relokacji i oczekiwań finansowych brutto na adres:


oferty.pracy@medlab-products.com.pl

lub

MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn k/Warszawy


oferty bez określonych oczekiwań finansowych nie będą rozpatrywane


Prosimy o dopisanie w dokumencie aplikacyjnym następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U.  Nr 133 poz. 883 ze zm.)” – bez której Państwa aplikacja nie może być rozpatrywana.

Medlab-Products Sp. z o.o., KRS 0000100180, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, Numer Rejestrowy 000033562, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN